Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / HSK 605E - Akarsu Havzası Yönetimi
 

HSK 605E - Akarsu Havzası Yönetimi

Dersin Amaçları

Sürdürülebilir bir gelişme için akarsu havzalarının yönetimi ile ilgili entegre analiz metodları gerekmektedir. Toprak kullanımı bir kirletici kaynağı olarak ve su yapılarının değerlendirilmesi, bunların delta ve deniz ekosistemleri üzerinde etki ve sonuçları incelenmesi önemlidir. Ulusal eylem planı, su kapsamlı yönetmelikler ve yönetsel araçların koordinasyonu acele ele alınması gereken kavramlardır.

Dersin Tanımı

Akarsular, Akarsu Düzenlemesi ve Buna Bağlı Ekonomik Faydalar. Kırsal Yüksek Nem Etkisinin Değerlendirmesi. Büyük Uluslararası Akarsularda Ortak Izleme Değerlendirmenin Rolü. Sürdürülebilir Havza Yönetimi. Baraj ve Haznelerin Etkileri ve Delta ve Deniz Ekosistemleri Üzerine Sonuçları. Akarsuların Yeraltı ve Kıyı Suları Ile Ilişkileri. Sürdürülebilir Nitelik ve Niceliği Sağlıyacak Uzun Süreli Planlama. Gelişmede Havzaların Entegre Modellemesi. Eylem Planlamasına Sürdürülebilir Yaklaşımlar. Sürdürülebilir Nitelik ve Niceliğe Ilişkin Düzenlemelerin Geliştirilmesi, Uygulanması, Izlenmesi ve Yaptırımları. Kaza Kaynaklı Kirlenmeler Için Önleme, Izleme ve Önlem Yaklaşımları. Toprak Kullanımı Etkileri. Ulusal Strateji ve Yönetmeliklerin Uygulanması. Su Yönetmelikleri Uygulamaları Ile Ilgili Deneyimler. Örnekler.

Koordinatörleri
İsmail Duranyıldız
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024