Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GYY 513 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Stratejik Yönetim
İngilizce Strategic Management
Dersin Kodu
GYY 513 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 11 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mehmet Erçek
Dersin Amaçları Ders,
1-Çağdaş stratejik yönetim süreç ve uygulamalarını farklı bağlamlar kapsamında tartışmak,
2-Stratejik yönetim kavramları kapsamında yapılan güncel çalışma/araştırmaları irdelemek
3-Vaka çalışmaları ile stratejik yönetim sürecini belirleyen temel etmenleri sentezlemeyi amaçlamaktadır
Dersin Tanımı Stratejik yönetim dersi firma için önemli kararların alınış süreç ve yöntemlerini uygulamalı bir şekilde anlatmayı amaçlamaktadır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar;
1-Stratejik yönetim konusundaki bilgilerini genişletip derinleştiriler,
2-Stratejik yönetim konusundaki temel konu başlıklarını bağlama ve zamana ilişkin eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilirler,
3-Firma yönetişimi ve stratejik karar verme faaliyetlerine ilişkin sosyal ilişkileri düzenleyen normları anlar, analiz edebilir ve bunları tekrar yapılandırmak üzere harekete geçebilirler.
4-Stratejik yön verme ve seçenek değerleme konularında model kurup buna ilişkin gerekli verileri edinerek, analiz edebilir ve sonuçları değerlendirebilirler.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Ülgen, H. ve Mirze, S.K. İşletmelerde Stratejik Yönetim (5. Baskı), İstanbul: Beta, 2010.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023