Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GID 507 - Yeni Gıda Ürünleri Tasarımı
 

GID 507 - Yeni Gıda Ürünleri Tasarımı

Dersin Amaçları

Öğrenciler yeni bir gıda ürününün geliştirilmesinde yer alan pazar araştırması, ürün konseptinin oluşturulması, prototip ürün üretimi, bu ürünlerin üretiminde kritik kontrol noktalarının belirlenmesi, ürünün raf ömrünün ve piyasa değerinin tespiti, ürünün duyusal olarak ve tüketici testleriyle değerlendirilmesi ve son ürün oluşumu gibi tüm aşamalarını bir takım disiplini içerisinde değerlendirerek öğreneceklerdir. Öğrenciler bu derste daha önce öğrendikleri pekçok teorik bilgiyi bir proje üzerinde uygulama imkanı bulacaklar ve ayrıca karar verme, kritik düşünme, sanayi ile ilişki kurabilme gibi farklı yetenekleri de kazanabileceklerdir.

Dersin Tanımı

Giriş, yeni gıda ürünü geliştirme stratejileri ve tüketici eğilimleri; Yeni ürün fikirlerinin oluşturulması ve ticari, teknik, stratejik, vb. açılardan değerlendirilmesi; Yeni ürün konseptlerinin geliştirilmesi, takım çalışması ve proje yönetimi; Yeni ürün fikirlerinin değerlendirilmesi, panel testleri, ürün özellikleri, duyusal değerlendirme teknikleri ; Yeni ürün konseptleri çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi ve dökümante edilmesi, prototip ürünün belirlenmesi ve tasarımı; Ürün spesifikasyonlarının belirlenmesi, formülasyon, ingredientler ve fonksiyonel özellikleri; Prototip ürün özelliklerinin belirlenmesi, formulasyonu, işlem optimizasyonu ; Prototip üründe deney tasarımı, kritik kontrol noktalarının belirlenmesi, prototip ürün üretimin gerçekleştirilmesi, paketleme, raf ömrü, ürün performans testleri ; Prototip ürünün değerlendirilmesi ; İngredient spesifikasyonları, yasal mevzuat, etiketleme ; Son ürünün üretimi, tüketici testleri, pazarlama stratejileri, son ürünün raf ömrünün ve güvenilirliğinin tespiti, ambalaj seçimi ve etiket tasarımı, piyasaya sunumu ve dağıtımı

Koordinatörleri
Mine Özgüven
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024