Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / BPL 509 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bölgesel Ekonomi
İngilizce Regional Economics
Dersin Kodu
BPL 509 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Derya Gültekin
Dersin Amaçları Öğrencilerin bölgesel ekonomi alanında teorik bir altyapıya sahip olmasını sağlamak.
Öğrencilerin Türkiye'de bölgesel gelişme olgusu ve bölgesel geliişmeye ilişkin aktörler, yasal çerçeve ve etik sorunlar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak.
Dersin Tanımı Yerleşim Kuramı, bölgesel büyüme kuramları, küreselleşmenin bölgesel ekonomiler üzerindeki etkileri, bölgeler arası eşitsizlikler, ekonomik eylemlerin yığılma ve dağılma süreçleri, Türkiye'de bölgesel gelişme, ilgili yasalar, aktörler ve etik sorunlar.
Dersin Çıktıları Economic coğrafi betimleyici analiz yapma becerisi,
Bölgesel gelişmeyi etkileyen faktörler hakkında bilgi,
Küreselleşmenin bölgesel ekonomiler üzerindeki etkileri hakkında bilgi,
Türkiye'de bölgesel gelişmeye ilişkin yasal ve yönetsel yapı hakkında bilgi,
Türkiye'de bölgesel gelişme olgusu hakkında bilgi.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Dinler, Z. (2014), Bölgesel İktisat, 10. Baskı, Ekin Yayınevi: Bursa.
Kara, M.A. (2013), Bölgesel Ekonomi Teori ve Politikalar, Orion: Ankara.
Diğer Referanslar James M. Cypher and James L. Dietz. 2009. The Process of Economic Development (3rd edition). Routledge: NY, USA, Ch. 1, 2, 4, 5, 6
Duncan K. Foley ve Thomas R. Michl. 2015. Büyüme ve Bölüşüm. (çev. B. Eres), Phoenix: Ankara. Önsöz ve 1. Bölüm
Amartya Sen. 1999. Development as Freedom. Anchor Books, Random House: New York. Introduction + Ch. 1 and 2.
S. Alkire, S. 2002. “Dimension of Human Development.” World Development, Vol. 30. No.2: 181-205.
Susan Wismer. 1999. “From the Ground Up: Quality of Life Indicators and Sustainable Community Development.” Feminist Economics, Vol.5, No.2: 79-137.
D. Acemoğlu and J.A. Robinson. 2013. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty, Crown Business. Ch. 1, 2, 3.
P. Evans. 1995. Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. Princeton, NJ: Princeton University Press. Ch.1, 5.
Bhaduri. 2007. On the Dynamics of Wage- and Profit-led Growth. Working Paper No.42, The Vienna Institute for International Economic Studies.
Amin, A. (1999), An institutionalist perspective on regional economic development, International Journal of Urban and Regional Research, 23: 365-378.
Robert Stimson, vd. 2006. Regional Economic Development. Springer Verlag: Berlin and Heidelberg. Ch. 1, 2
Stiglitz. 2012. The Price of Inequality. How Today's Divided Society Endangers Our Future, WW Norton. Ch. 2, 3, 4, 7, 10.
Robert Stimson, vd. 2006. Regional Economic Development. Springer Verlag: Berlin and Heidelberg. Ch. 8
Warner, M., and Z. Liu. 2006. “The Importance?of Childcare in Economic Development: A Comparative Analysis of Regional Economic Linkage.” Economic Development Quarterly, 20, no. 1 (February): 97–103.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023