Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MTS 509 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mimarlık ve Kimlik
İngilizce Architecture and Identity
Dersin Kodu
MTS 509 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Orhan Hacıhasanoğlu
Cemile Tiftik
Göksenin İnalhan
Dersin Amaçları Kültürel kimlik kişiliğin göstergesi olarak bulunduğu çevreyi de biçimlendirmektedir. Kişisel, gruplara ait ve toplumsal kimlik özelliklerinin doğal, kentsel ve mimari çevreye yansıması yada var olan çevrelerin kültürel kimliği yansıtması konusu mimari tasarım temel düşüncelerinin geliştirilmesinde, çevrelerin analizinde, planlanmasında ve yeniden organize edilmesinde çok önemlidir. Kimlik ve mimarlık dersi kültürel kimlik-çevresel kimlik ilişkilerinin irdelenmesini amaçlamaktadır.
Dersin Tanımı Kimlik tanımı, kültürel, kişisel, grup ve toplumsal kimlik tanımları; kimlik ve yaşam biçimi, kimlik-yaşam kalitesi etkileşimi; kültürel değişim ve kimlik; yerin ruhu (genius loci) kavramı; çevresel kimlik oluşum modeli; doğal çevre kimliği ve kentsel kimlik oluşumu; kentsel kimlik; mimari kimlik, kurum kimliği ve mimari-mekansal yansıması; aidiyet, özgüleme (kendileme); eşya ve kişisel/çevresel kimlik, mekansal kimlik göstergeleri; tasarımcı/kullanıcı kimliği.
Dersin Çıktıları İnsan davranışları
Kültürel farklılıklar
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer bir adet ödev yapılıyor.
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Abel, C., "Architecture and Identity", Architectural Press, Oxford, 1997
Bachelard, G., (çev. A. Derman), "Mekanın Poetikası", Kesit Yayıncılık, İstanbul, 1995
Bilgin, N., "Kollektif Kimlik", Sistem Yayınları, İstanbul, 1999,
Bilgin, N., "Eşya ve İnsan", Gündoğan Yayınları, Ankara, 1991,
Bowman, G. ve diğ., (Çev. Türkan Yöney), "Yitik Ülke Masalları Kimlik ve Yer Sorunsalı", Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1996,
Paecher, C., "Learning, Space and Identity", Paul Chapman, London, 2001
Frampton, K., "Place-Form and Cultural Identity", Thames & Hudson, London, 1988
Norberg Schulz, C., "Genius Loci: Towards A Phenemenology of Architecture", Rizzoli. New York, 1984
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020