Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / CKY 551E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Detay Tasarımı ve Strüktür Konseptinin Entegrasyonu
İngilizce Integra.Detail Desi.&Stru.Con.
Dersin Kodu
CKY 551E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Fatih Yazıcıoğlu
Dersin Amaçları 1. Mimari tasarım sürecindeki teknoloji, detay ve strüktür tasarımı ile ilgili konuların bir arada ve bütüncül bir şekilde ele alınması gerektiğini anlatmak.
2. Detay tasarımının çok boyutlu yapısının rasyonel ve yöntemli bir şekilde ele alınabileceği hakkında bilgi vermek.
3. Strüktür tasarımı ile ilgili bilgisayar programlarının kullanımı ve detay tasarımı ile bütünlenmesi hakkında bilgi vermek.
4. Günümüzde mimarlar ve ilgili mühendislerin bir arada verimli bir şekilde çalışabilmeleri için bu temel alanların ara kesitinde yetişmiş, aralarında bir köprü olabilecek, uzmanlara ihtiyaç olduğunun farkına vardırmak.
Dersin Tanımı Mimarlıkta teknoloji ve detay kavramı, girdileri ve tasarım yöntemleri.
Kavramlar ile ilgili fiziksel, sosyal, yasal, insani girdiler, bunların ayrıntılı incelenmesi ve bütünlenmesi.
Mimarlıkta teknoloji tasarımında, fiziksel ara yüzler, parçaların bir araya getirilmesi, detaylandırma, şartname yazımı, mimarlıkta teknoloji ile ilgili iletişim teknikleri.
Strüktür tasarımının temel ilkeleri, yaklaşımlar, hesaplama teknikleri.
Yapı analizi yazılımı ile 3 boyutlu taşıyıcı sistem tasarımı.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
1. Mimarlıkta teknoloji, detay ve strüktür tasarımı ile ilgili konularda önceden elde edilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi.
2. Mimarlıkta teknoloji ile ilgili konulardaki bilgilerin bir arada ele alınması ve uzmanlık düzeyinde, bütüncül, öznel bilgiyi kullanma yaklaşımlarının geliştirilmesi.
3. Mimarlıkta teknoloji, detay ve strüktür tasarımı ile ilgili konuların farklı fiziksel, sosyal, yasal çevrelerde çözümleyebilme ve alternatif yöntemler geliştirme becerisi.
4. Mimari tasarım sürecindeki farklı uzmanların görev ve sorumluluklarını anlama ve bu alanların mimari tasarım ile bütünlenmesi sırasında ortaya çıkabilecek problemlere bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak çözüm bulabilme becerisi.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Allen, E. And Rand, P. (2007). Archıtectural Detaılıng: Functıon, Constructability, Aesthetics, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.
Diğer Referanslar Emmitt, S., (2012). Architectural Technology, John Wiley & Sons, Oxford, UK
Emmitt, S. And Yeomans, D. T., (2001). Specifying Buildings, Butterworth-Heinemann, Oxford, UK
Emmitt, S. And Gorse, C. (2003). Construction Communication, Blackwell, UK.
Allen, E. And Rand, P. (2007). Archıtectural Detaılıng: Functıon, Constructability, Aesthetics, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.
Fleming, E. (2005). Construction Technology An Illustrated Introduction, Blackwell, Oxford, UK
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022