Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MIT 520 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mimarlık Tarihinde Alan Araş.
İngilizce Field Research in Architectural History
Dersin Kodu
MIT 520 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Aygül Ağır
Dersin Amaçları . Tarihsel yapıları analiz etme ve değerlendirme becerisini seçilen örnekler aracılığıyla geliştirmek
. Asal yöntemler olarak yapı betimlemesinin ve mimari belgelemenin önemini kavramak
. Alan araştırmasını kitaplık ve arşiv çalışmaları ile desteklemek; Bir yapı veya yapılar grubu üzerine gözlem yeteneğini geliştirmek
. Mimarlık tarihi konularının, toplumsal-kültürel veriler ile ilişkisini de vurgulayarak bütünsel bir yaklaşıma varmak.
Dersin Tanımı Mevcut alan araştırmalarından örnekler; Seçilen yapılarla ilgili tarihsel bilgiler; Alanı ve yapıları yerinde inceleme; Sistematik yapı betimlemesi; Mimari belgelemenin esasları, çizim ve fotoğraflarla anlatım; Kaynak araştırmaları; Üslup ve yapım teknikleri açısından değerlendirmeler; Toplumsal yapıyla ilişkilendirme.
Dersin Çıktıları 1 Mimarlık tarihi disiplininde yapı ve çevresiyle tanışıklık kurma bilgisi
2 Ölçme ve betimleme yöntemlerinin kavranması
3 Tarih boyutunu algılama
4 Bilgi ve belge toplama becerisi
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022