Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MBG 641E - Kök Hücre ve Gelişimsel Biyolojide Güncel Konular
 

MBG 641E - Kök Hücre ve Gelişimsel Biyolojide Güncel Konular

Dersin Amaçları

Bu derste öğrencilerin
1. Kök hücrelerin kendini yenileme ve farklılaşma özelliklerinin belirlenmesi
2. Gelişim biyolojisinde epigenetic regülasyonun rolünün anlaşılması
3. Model organizmalarda köken belilenmesi, örüntü oluşumu ve morfogenez konularının çalışılması
4. Eleştirel bağımsız düşünme ve sözlü ve yazılı iletişim
5. Önemli araştırma konularını belirleyip, yapılabilir deneyler tasarlamak ve başkalarının çalışmalarını değerlendirebilmek
Konularında yeterlilik kazanması amaçlanmaktadır.

Dersin Tanımı

Kök hücre ve gelişim biyolojisinin temel kavramları; pluripotent özelliğin moleküler temelleri; kök hücre nişi ve kök hücre biyolojisinin regülasyonu; kök hücre yenilenmesinin mekanizmaları; hücre yazgısının spesifikasyonu ve farklılaşma; organogenezde kök hücrelerin kaynağı ve rolü; doku rejenerasyonu ve yetişkin kök hücreler ; embriyonik örüntü oluşumu ve morfogenez.

Koordinatörleri
Aslı Kumbasar
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024