Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / EUT 552E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Tasarımda Kuramsal Çalışmalar
İngilizce Theoretical Studies in Design
Dersin Kodu
EUT 552E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
5 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Şebnem Timur
Dersin Amaçları 1. Yüksek lisans programının interdisipliner yapısından dolayı farklı disiplinlerden gelen yüksek lisans öğrencilerini tasarım kuramları ile tanışmalarını sağlayarak araştırmalarında ihtiyaç duyacakları kuramsal altyapıya katkıda bulunmak,
2. Öğrencilerin temel metinleri okumalarını sağlamak,
3. Temel metinlerle güncel metinleri karşılaştırmalı olarak ele alabilmek, günümüze dair tartışmaları bu okumalara temellendirmek.
Dersin Tanımı Tasarımda Kuram ve Eleştiri: Kronolojik Bir İnceleme; Tasarım Tanımları; Endüstrileşme ve Sonrası Tasarım; Nesne, Ürün, Zanaat ve Tasarım; Modernite ve Eleştirisi; Teknoloji ve Tasarım; Sanat ve Tasarım; Kimlik Tartışmaları; Gündelik Hayat Çalışmaları; Toplumsal Cinsiyet ve Eleştirisi; Küreselleşme ve Etkileri; Tüketim Kültürü; Sürdürülebilirlik ve Tasarım; Ürünler, Hizmetler, Sistemler ve Deneyimler
Dersin Çıktıları Bu dersi alan öğrencilerin aşağıdaki alanlarda bilgi, beceri veya yetkinlik kazanırlar:
1. Tasarım alanında belli bir kuramsal altyapı ile konuları ele alabilme ve tartışabilme,
2. Farklı kuramsal bakış açılarını birbirleri ile ilişki içinde değerlendirip, yeni sorunsallar oluşturabilme,
3. Belli bir metni eleştirel bir bakış açısıyla ele alabilme,
4. Ele aldığı konu üzerine fikir ve görüş geliştirebilme ve bunu akademik bir çerçevede yazılı ve sözlü olarak sunabilme,
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Clark, Hazel and David Brody. Eds., 2009. Design Studies: A Reader, NewYork: Berg.
Diğer Referanslar Gorman, Carma. 2003. The Industrial Design Reader. New York: Allworth Press.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022