Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GID 524E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Gıda Mühendisliğinde Özel Konular
İngilizce Special Topics in Food Engin.
Dersin Kodu
GID 524E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü
Dersin Amaçları 1. Gıda ve Biyoteknolojik ürünlerin yapısı ve saflaştırma proseslerine etkisi,
2. Saflaştırma yöntemlerinin prensiplerinin tek tek incelenmesi,
3. Ve saflaştırma proseslerinin entegrasyonu.
Dersin Tanımı Gıda ve Biyoteknolojik ürünleri Yapısı ve Saflaştırma Yöntemlerine Giriş, Hücre Parçalanması ve Flokülasyon, Filtrasyon ve Membran Filtrasyonu, Sedimantasyon ve Santrifüj Separasyon, Ekstraksiyon, Adsorbsiyon ve Kromatoğrafik Separasyon, Çöktürme (precipitation), Kristalizasyon, Kurutma
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar.
1. Biyolojik ürünlerin yapısı ve saflaştırma yöntemlerine giriş,
2. Hücre parçalanması ve flokülasyonun temel mekanizmaları ve saflaştırma amacıyla kullanımı,
3. Filtrasyon: Konvansiyonel filtrasyon, membran filtrasyonu, ultrafiltrasyon, mikrofiltrayon, pervaporasyon, elektrodializ ve hava filtrasyonu
4. Sedimantasyonun ve santrifüj ayırmanın temel ilkeleri, santrifüjlerin sınıflandırılması
5. Ekstraksiyon yoluyla saflaştırma, Ekstrasiyon proseslerinin dizaynı ve scale up.
6. Kromatografik saflaştırma yöntemleri, adsorbentlerin yapısı ve fonksiyonları
7. Kristalizasyon mekanizması ve kristalizatörler,
8. Kurutma prensipleri, akışkan yatak, spray kurutma vakum kurutma, freeze drying, scale up
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Bioseparatıons: downstream processIng for bıotechnology, p.a. belter, e.l. cussler, w.s. hu, wIley, 1988.

bIoseparatIons scIence and engıneerIng, RG Harrison, P. Told, SR Rudge and DP petrIdes, oxford unIv press, 2014

BIoseparatIons engIneerIng, m. ladIsch, wIley, 2000.

separatIon process prIncIples, 3rd edItIon, wIley, 2011, J. D. Seader, Ernest J. Henley, D. Keith Roper

downstream IndustrIal bIotechnology: recovery and purIfIcation, MICHAEL C. FLICKINGER (ed), wIley, 2013.

Industrial bIoseparatIons, by D. ForCINITI, blackwell

Principles of Bioseparations Engineering, by R. Ghosh
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022