Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / PET 506E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İleri Kuyu Logu Analizi
İngilizce Advanced Well Log Analysis
Dersin Kodu
PET 506E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Gürşat Altun
Dersin Amaçları 1. Kuyu loglarını bir formasyon değerlendirme tekniği olarak ayrıntılı olarak tanıtmak,
2. Kayaç ve akışkan özelliklerini log kayıtlarından belirlemek,
3. Hem eski hem de modern log cihazlarını tanıtmak,
4. Çok yaygın yorumlama problemlerini tanıtmak,
5. Farklı yorumlama yaklaşımlarını sınırlamalıyla birlikte vermek.
Dersin Tanımı Kayaç bileşimi, yapısı ve diyajenez hakkında bilgi. Kayaç fiziği ve gözenek özellikleri. Kayaçların manyetik, radyoaktif, elastik, ses, ısıl ve elektrik özellikleri. Klasik ve hızlı yorumlama teknikleri. Çapraz grafik teknikleri. Karmaşık litolojilerde yorumlama. Şeylli formasyonlarda değerlendirme. Koruma borulu kuyularda log alma işi ve formasyon değerlendirmesi. Kuyu sağlamlığı ve çimento değerlendirme ölçümleri. Akışkan hareketi logları ve değerlendirilmesi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans/doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
I. Kuyu log kayıtlarının analizi ve yorumlaması,
II. Petrofizik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme,
III. Klasik kuyu loglarını değerlendirme,
IV. Rezervuar tanımlama parametrelerini elde etme,
V. Hidrokarbon üretim stratejisi geliştirme.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Bassiouni, Z., 1994. Theory, Measurement and Interpretation of Well Logs, SPE Textbook Series, Vol.4, Richardson, TX, USA.
Diğer Referanslar 1. Smolen, J. J., 1996. Cased Hole and Production Hole Log Evaluation, PenWell Books, Tulsa, Oklahama, USA.
2. Cased Hole Log Interpretation Principles/Applications, Schlumberger Educational Services, 3rd printing, 1989.
3. Pertinent Technical Articles and Papers.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021