Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / EUT 555E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Tasarım Araştırmalarında Görselleştirme
İngilizce Visualization in Desig.Resear.
Dersin Kodu
EUT 555E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Fatma Pınar Özemir
Dersin Amaçları 1. Analog ve sayısal farklı araçların kullanımının araştırma verilerinin ve sonuçlarının elde edilmesi ve sunumunda görselleştirmede yarattığı çeşitliliği deneyimlemek.
2. Görselleştirmeyi bir araştırma yöntemi olarak kullanabilmek.
3. Tasarım araştırmalarında nitel ve nice veriler için farklı görselleştirme yollarını aramak.
4. Araştırma projesi ve ilgili tüm baskı malzemeleri için bir görsel kimlik oluşturmak.
Dersin Tanımı Tasarım Araştırmalarında görselleştirme teknikleri ile ilgili pratik ve teorik giriş. Görselleştirme için farklı araçları kullanma pratikleri: çizimler (nesnel/ analitik,anlamlı) şemalar, konsept ve zihin haritaları, infografikler, akış şemaları, storyboard, matriksler, ağ ekranları vb. Tasarım araştırmalarında görselleştirme ve temsiliyet. Tasarım araştırmalarında görselleştirmede anlam (Görsel anlatılar, Görsel örüntüler). Görsel İşaretlendirme. Araştırma süreçlerini ve sonuçlarını görselleştirmede sayısal araç uygulamaları. Veri Görselleştirmesi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans/doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
1. Görselleştirme deneyiminin kullanımı ile tasarım araştırma sürecinde kavramları dışsallaştırma ve görünür kılma.
2. Çeşitli görselleştirme tekniklerini kullanarak araştırmalarını yapılandırmada ve araştırma sonuçlarını sunma.
3. Çeşitli görselleştirme çalışmaları ile tasarım araştırması sürecine özgü muğlaklıkları görme, anlama ve düzenleme.
4. Tasarım araştırmasında kavramsallaştırma ve görselleştirme için sayısal teknolojileri bir görselleştirme ve veri sunma aracı olarak kullanma.
5. Yaratılan konseptleri sentezleyebilen görsel ve sözel sunum teknikleri uygulamaları ile etkili sunumlar hazırlama.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020