Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / UUM 533 - Aeroelastisite
 

UUM 533 - Aeroelastisite

Dersin Amaçları

1 Uçak yapılarının tasarımında ve performans analizinde değişik aeroelastik olayların etkileri
2 Diverjans, kanatçık tersliği ve flutter hızlarının hesabı
3 Diverjans, kanatçık tersliği ve flutter’a atalet, yapısal ve aerodinamik parametrelerin etkisi.

Dersin Tanımı

1 Aeroelastik olaylara giriş
2 Statik aeroelastisite: Diverjans (Burulma yayı)
3 Kontrol Yüzey Tersliği (Burulma yayı modeli)
4 Kanat diverjansının kiriş modeliyle incelenmesi
5 Yapısal ve aerodinamik etki katsayıları
6 Kanat diverjansının matris modeliyle incelenmesi
7 Kanatçık tersliğinin matris modeliyle incelenmesi
8 Dinamik aeroelastisite: Hareket denklemi
9 Çırpınma –Giriş. Çırpınmanın doğası
10 Tek serbestlik dereceli sistemleri çırpınması
11 İki serbestlik dereceli sistemleri çırpınması
12 Pratik çırpınma analiz tekniği V-g yöntemi
13 P ve P-K Metodları
14 Sağnak cevabı

Koordinatörleri
Seher Eken
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022