Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / CBM 557E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Biyorafineri Yaklaşımı ile Mikroalg Uygulamaları
İngilizce Microalgae Applications with Biorefinery Approach
Dersin Kodu
CBM 557E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mahmut Altınbaş
Gamze Ceylan Perver
Dersin Amaçları 1. Öğrencileri mikroalg hakkında genel bilgilendirme
2. Mikroalglerin uygun üretim koşulları hakkında gerekli bilginin sağlanması
3. Mikroalglerin biyoteknoloji alanınında uygulanabilirliliğinin anlatılması
4. Mikroalg üretimi ile ilgili temel laboratuvar yetisinin kazandırılması
5. Mikroalglerin büyük ölçekte kullanım alanlarının gösterilmesi
Dersin Tanımı Makro ve mikroalgler hakkında genel bilgilendirme ve karşılaştırma; mikroalglerin tanımı, sınıflandırılması, oluşumu ve dağılımı; mikroalglerin hücre yapısı, beslenmesi, üremesi ve büyümesi ile bunu etkileyen kültür parametreleri; en yüksek verimde biyokütle üretimi için algal fotobiyoreaktör tasarımı ve uygulamaları; zararlı algler ve toksinleri hakkında bilgilendirme; algal enerji yolları ve diğer biyokütle kaynaklarıyla karşılaştırılması; alg uygulamalarının değerlendirilmesi: insan ve hayvan beslenmesi; biyoyakıt üretimi (biyodizel, biyogaz, biyohidrojen, biyoetanol), su ve atık su arıtımı, algal pigmentler ve diğer yüksek değer bileşikleri, algal nutrasötikler ve biyofarmasötikler; mikroalglerden katma değeri yüksek ürün üretiminde genetik mühendisliğinin katkısı; mikroalglerin büyük ölçekli uygulamaları.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanır;
I. Algal biyoloji ve ekoloji ile ilgili temel kavramları tanımlayabilmek,
II. Ötrofikasyon, algal toksinler gibi kritik çevre sorunlarında alglerin oynadığı rolü anlamak,
III. Algal biyokütle üretimi için fotobiyoreaktör tasarımı yapabilmek
IV. Biyoteknolojide alglerin temel uygulamalarını tanımlayabilmek (örn. Gıda, Biyoyakıt, vb.)
V. İleri çalışmalar için algal laboratuvar deneyimine sahip olmak,
VI. Biyorafineri anlayışını kavramak
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Bux, F., Chisti, Y. (Eds), 2016. Algae Biotechnology Products and Processes, Springer.
Diğer Referanslar References:
1. Bux, F., Chisti, Y. (Eds), 2016. Algae Biotechnology Products and Processes, Springer.
2. Moheimani, N.R., McHenry, M.P., de Boer, K., Bahri, P. (Eds.), 2015. Biomass and Biofuels from Microalgae, Springer.
3. Borowitzka, M.A., Moheimani, N.R. (Eds), 2013. Algae for Biofuels and Energy, Springer.
4. Becker, E. W. (1994). Microalgae: biotechnology and microbiology (Vol. 10). Cambridge University Press.
5. Richmond, A. (Ed.). (2008). Handbook of microalgal culture: biotechnology and applied phycology. John Wiley & Sons.
6. Benemann, J. R., Tillett, D. M., & Weissman, J. C. (1987). Microalgae biotechnology. Trends in Biotechnology, 5(2), 47-53.
7. Johansen, M. N. (Ed.). (2012). Microalgae: Biotechnology, Microbiology, and Energy. Nova Science Publishers Inc.
8. Gikonyo, B. (Ed.), 2014. Advances in Biofuel Production Algae and Aquatic Plants, Apple Academic Press.
9. Chen, Z., Ratledge, C. (Eds), 2014. Single Cell Oils, AOCS, Champaign, Illinois.
10. Barsanti, L., Gualtieri, P., 2006. Algae Anatomy, Biochemistry and Biotechnology, CRC Taylor & Francis.
11. Demirbas, A., Demirbas, M.F., 2010. Algae Energy, Algae as a New Source of Biodiesel, Springer.
12. Hagen, K.N. (Ed.), 2009. Algae: Nutrition, Pollution Control and Energy Sources, Nova Science Publishers, Inc.
13. Pandey, A., Lee, D.-J., Chisti, Y., Soccol, C.R. (Eds.), 2014. Biofuels from Algae, Elsevier.
14. Dominguez, H. (Ed.). 2013. Functional ingredients from algae for foods and nutraceuticals, Woodhead Publishing Limited.
15. Yang, S.-T. (Ed.), 2007. Bioprocessing for Value-Added Products from Renewable Resources, Elsevier.
16. Hagen, K. (Ed.) 2009. Algae: Nutrition, Pollution Control and Energy Sources, Nova Science Publishers, Inc.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023