Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MAT 605E - Topoloji
 

MAT 605E - Topoloji

Dersin Amaçları

1. Topoloji’nin yüksek seviyeli konularından bazılarını öğretmek,
2. Topoloji ile ilgili araştırma yapmak isteyen yüksek lisans veya doktora öğrencileri için gerekli altyapıyı oluşturmak.

Dersin Tanımı

Topolojik Uzaylar ve Sürekli Fonksiyonlar: Bir Topoloji için Taban, Çarpım Topolojisi, Metrik Topoloji, Bölüm Topolojisi
Bağlantılılık ve Kompaktlık: Bileşenler ve Yol Bileşenleri, Yerel Bağlantılılık, Kompakt Uzaylar, Yerel Kompaktlık
Sayılabilirlik ve Ayırma Aksiyomları, Urysohn Metrikleme Teoremi , Tychonoff Teoremi
Metrikleme Teoremleri ve Parakompaktlık: Simirnov Metrikleme Teoremi
Tam Metrik Uzaylar ve Fonksiyon Uzayları: Kompakt-Açık Topoloji, Ascoli Teoremi, Baire Uzayları.

Koordinatörleri
İbrahim Kırat
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024