Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / EUT 513 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe EUT.Biçim Arama Yöntemleri
İngilizce Form Searching Methods in Industrial Product Design
Dersin Kodu
EUT 513 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Deniz Leblebici Başar
Dersin Amaçları 1. Öğrencilerin ele aldıkları projelerde çözüm geliştirebilmeleri için faydalanabilecekleri yöntemleri öğretmek,
2. Kullanılacak yöntemlerin nerelerde daha etkili ve yararlı olduğunu ve ne şekilde kullanılacağını anlatmak,
3. Grup ve kişisel yöntemleri duruma göre ve etkinliklerini deneterek öğretmek,
4. Yardımcı yöntemleri karmaşık problemlerde kullanma becerisini geliştirmek,
5. Öğrencileri kendi yöntemlerini geliştirebilmeleri için yüreklendirmek.
Dersin Tanımı Endüstri Ürünleri Tasarımında biçim kavramı; biçim arama türleri+ grup yöntemleri; beyin fırtınası yöntemi ve türleri; klasik beyin fırtınasının derste uygulanması; beyin yazımı yöntemleri; sinektik; kartlarla soruşturma, zindeliğe zorlama oyunu vb. yöntemler; biyonik; sistematik biçim arama; sistematik biçim arama denemesi; fikir bulmada yardımcı yöntemler; bazı kişisel yöntemler; biçim geliştirme uygulamaları; öğrencilerin kendilerine özgü bir yöntem geliştirmeleri.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar:
1. Beyin fırtınası yöntemini, çeşitlerini ve verimli kullanımını öğretmek,
2. Çoklu bir yöntem olan beyin yazımı yönteminin kullanım farklarını öğretmek,
3. Beyin fırtınası ve beyin yazımı yöntemlerinin temel özelliklerinden faydalanarak özgün
düşünceye ulaşmayı öğretmek,
4. Çeşitli çalışmalarla alışılmış düşünceyi bireyin kendisinden uzaklaştırma, bireyi bir başkası
kılma ve yeniden farklı bir kimlikle kendine getirme gibi deneyimler kazandırmak,
5. Öğrenciye, kendi başına özgün biçim ararken kullanabileceği yöntemler olduğu konusunda
bilinç ve deneyim kazandırmak,
6. Öğrenciyi, kendi kişisel yöntemini araması ve bulması için cesaretlendirmek.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Christopher, J., (1992), Design Methods, Paperback, Wiley & Sons, New York and Chichester,
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022