Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / HGP 501 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Araştırma Metotları
İngilizce Research Methods
Dersin Kodu
HGP 501 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü İkilem Göcek
Dersin Amaçları 1. Hazırgiyim endüstrisinin ihtiyaç duyduğu araştırma konuları, bu araştırmaların tasarlanmasında literatürün ve uygun metotlarının etkin olarak nasıl kullanılabileceği hakkında kapsamlı bilgi kazandırmak,
2. Uygun araç ve metotları kullanarak bir araştırma projesini yönetme ve/veya yürütme becerisini kazandırmak,
3. Elde edilen bulgular temelinde mevcut durum ve gelecekteki eğilimler hakkında analiz yapma becerisi kazandırmak,
4. Araştırmaların sonuçlarını uygun format ve içerikte sunulmasını ve iletişimini sağlayacak bilgi ve beceriyi kazandırmak.
Dersin Tanımı Hazırgiyim ve moda endüstrilerinde araştırma gereksinimi. Hazırgiyim ve moda endüstrilerinde yürütülen araştırmalara örnekler. Araştırma teorisi. Literatürün araştırılması ve incelenmesi. Endüstriyel araştırmalarda etik konular. Veri tipleri ve örnekleme. Araştırmanın analizi. Araştırma tasarımı. Nicel ve nitel araştırma metotları. Anket tasarımı ve testi. Mülakat yapma, foküs gruplar, katılımcı gözlemi. Eğilimlerin tahminlenmesi. Araştırmanın raporlanması ve iletişimi.
Dersin Çıktıları I. Hazırgiyim endüstrisi için araştırma metotlarının pratik önemi hakkında anlayış
II. Araştırma ile ilgili problemi and hipotezi çerçeveleme ve tanımlama becerisi
III. Araştırma konusu ile ilişkili önemli literatürün belirlenmesi ve gözden geçirilmesi
IV. Nicel ve/veya nitel metotlara dayalı olarak bir araştırma projesinin tasarlanması ve yürütülmesi
V. Anlamlı sonuçlar elde etmek üzere verilerin toplanması ve analiz edilmesi becerisi
VI. Anket ve mülakat geliştirme ve yürütme becerisi
VII. Eğilim tahmin etme bilgisi
VIII. Araştırmanın raporlanması ve iletişimi becerisi
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1.Zaccagnini Flynn , J. and M. Foster, I., (2009), “Research Methods for the Fashion Industry”, Fairchild Books, NewYork
Diğer Referanslar 2.Saunders, M. , Lewis, P. and Thornhill A., (2009), “Research methods for business students”, 5th ed, Prentice Hall, New York [6th Edition, 2012 ISBN13: 9780273750758 ISBN10: 0273750755]
3.Hayavadana, J., (2012), Statistics for textile and apparel management, Woodhead Publishing, India.
4.Næs, T., Brockhoff, P. B. and Tomic, O., (2010), “Statistics for sensory and consumer science [electronic resource]”, Wiley, N.J.
5.Greener, S., (2008) “ Business Research Methods”, Ventus Publishing ApS, ISBN:978-87-7681-421-2
6.Sarstedt, M., Mooi, E., “A concise Guide to Market Research”, 2nd Ed., Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024