Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / KET 529 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Dost Kentler için Tasarım
İngilizce Design for Friendly Cities
Dersin Kodu
KET 529 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Hatice Ayataç
Dersin Amaçları 1. Herkes için Dost kentler kavramını öğretmek,
2. Kentlerin paydaşlarıyla birlikte düşünmek,
3. Kapsayıcı tasarım konusunda dejevantajlı gruplara dikkat çekmek
Dersin Tanımı Dost kentlere giriş, Herkes için dost kentlerin alt tanımları (kapsayıcı kentler, erişebilir kentler, engelsiz kentler vb) Dünyadaki değişimler ve eğilimler; herkes için dost kent olma ilkelerinin tanımı, Dezevantajlı grupların tanımı ve alt konularda dost kentlerin incelenmesi; çocuk dostu kentler, yaşlı dostu kentler, kadın dostu kentler, yaya dostu kentler, hayvan dostu kentler, engelli dostu kentler; Dünya örnekleri, başarılı uygulamalar; Ulusal politikalar ve yönlendiriciler, aktörler.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans/doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
1. “herkes için tasarım” ve “kapsayıcı tasarım” tanım ve ilkelerini öğrenmek,
2. Tüm paydaşlar için engelsiz kentsel çevreyi tasarlama bilgi ve becerisini kazandırmak
3. Ülkeler arası yaklaşım farklılıklarını analiz etmek ve ulusal politikalara katkı sağlamak,
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Tibbalds, F. 2001. Making people-friendly towns: improving the public environment in towns and cities; London: E&FN Spon.
Diğer Referanslar Altay Balkan, D., 2015. Yerel Yönetimler için Kadın Dostu Kent Planlaması ve Tasarım İlkeleri Kitabı. Ankara
Ayataç, H.(Ed), 2015. “Herkes için Dost Kentler İstanbul Esenler İlçesi üzerinde değerlendirmeler”, Esenler Şehir Düşünce Merkezi Yayını . İstanbul
Global age-friendly cities: A guide, 2007. World health organization
Gleeson, B., Sipe, N., 2006. Creating Child Friendly Cities: New Perspectives and Prospects, Taylor and Francis.
C. Baraldi, R., Emilia, 2005. Cities With Children: Child Friendly Cities In Italy. UNICEF Innocenti Research Centre.
Steinfeld, E., Maisel J.L., 2012. Universal Design: Creating ınclusive environments, Hoboken N.J., John Wiley &Sons.
Whitzman, C., Legacy C., Andrew C., Klodawsky F., Shaw M., Viswanath K., 2013 Building Inclusive Cities: Women’s Safety and the Right to the City, NewYork: Routledge.
National Association of City Transportation Officials, 2014. Urban Bikeway Design Guide, Washington DC. Island Press.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021