Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / BPL 531 - Çevre Politikaları ve Bölge
 

BPL 531 - Çevre Politikaları ve Bölge

Dersin Amaçları

1. Çevre ve bölge kavramlarının çevre politikası içindeki yerinin anlatılması; 2. Çevre politikası içindeki geleneksel ve güncel yaklaşımların tanıtılması; 3. Bölge ve çevre politikasında önemli olan konuların ele alınması; 4. Konuların dünya örnekleri vasıtasıyla değerlendirilmesi.
Bu derste aşağıdaki çıktıların elde edilmesi hedeflenmiştir;

Dersin Tanımı

Çevre ve bölge kavramı; çevre, politika ve bölge; Çevre politikasında kavramlar ve yaklaşımlar (politik ekoloji, risk toplumu, küresel güvenlik, çevresel adalet, sürdürülebilirlik, esnek dayanıklılık-resilience); bölgesel çevre içinde yer alan konular (iklim değişikliği, enerji, su ve tarım, küreselleşme ve yeni kurumsalcılık, yönetim-yönetişim ve risk, kalkınma ve çevre koruma); Avrupa, Akdeniz, Balkanlar, Kuzey Amerika ve Asya Pasifik örnekleri

Koordinatörleri
Aslı Erbil
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024