Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MKC 521 - Elastisite Teorisi
 

MKC 521 - Elastisite Teorisi

Dersin Amaçları

1. Elastisite teorisinin temel teorik bilgilerini vermek.
2. Elastisite teorisi prensiplerini mühendislik problemi çözümünde kullanabilme
yeteneğini kazandırmak.

Dersin Tanımı

Elastisite Teorisi, dış yüklemeler (mekanik veya termal) altındaki elastik bir
cisimde ortaya çıkan gerilme, birim şekil değiştirme ve yer değiştirme
alanlarının belirlenmesiyle ilgilenir.

DERSİN İÇERİĞİ
Elastisite teorisine giriş, İndis notasyonu, Kartezyen tansör analizi, Koordinat dönüşümleri, Gerilme analizi, İşaret kabulü, Cauchy bağıntısı, Gerilme vektörünün bileşenleri, Korunum yasalarının sonuçları, Asal gerilme ve doğrultular, Küresel ve deviatrik gerilmeler, Şekil değiştirme analizi, Yer değiştirme ve birim şekil değiştirme, Çok küçük şekil değiştirme hali, Tansör bileşenlerinin geometrik anlamları, Şekil değiştirme hali için asal değer ve doğrultular, Küresel ve deviatrik tansörler, Uygunluk denklemleri, Anizotropi, Lineer izotropik bir elastik katı için bünye denklemi, Elastik katsayıların fiziksel anlamları, Sıcaklığa bağlı şekil değiştirme ve gerilmeler, Temel alan denklemleri, Yer değiştirme ve gerilme problemlerine ait denklemler, İki boyutlu elastisite, Düzlemsel gerilme ve düzlemsel şekil değiştirme problemleri, Temel çözüm yöntemleri, Airy gerilme fonksiyonu, İki boyutlu problemlerin kuvvet serileri yardımıyla çözülmesi, Kartezyen ve Kutupsal koordinatlarda denklemler, Kartezyen ve Kutupsal koordinatlarda örnek çözümler, Prizmatik çubukların burulması, Prandtl gerilme fonksiyonu, Örnek çözümler

Koordinatörleri
Mehmet Salih Dokuz
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024