Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / SBP 631E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bilim Teknoloji Yenilik Politikaları ve Kalkınma
İngilizce Science,Tech.&Inn.Polic.&Deve.
Dersin Kodu
SBP 631E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mete Başar Baypınar
Dersin Amaçları 1 BTY politikaları ve kentsel-bölgesel ekonomik gelişme konularında uzmanlar yetişmesine katkıda bulunmak
2 Özellikle yenilik coğrafyası, evrimci ekonomik coğrafya, ekonomik büyüme ve içsel büyüme ile ilgili teorilere dayanarak, ekonomik gelişme ve BTY ilişkisi üzerine teorik bir çerçeve sunmak
3 BTY politikaları üzerine araştırma tasarımı konusunda bilgi ve beceri geliştirme olanakları sunmak
4 Uluslararası organizasyonlar ve ileri teknoloji sahibi ülkelerin BTY politikalarını irdelemek ve kıyaslamak (OECD, AB, ABD, Japonya, Kanada)
5 Türkiye’nin ulusal ve bölgesel BTY tarihçesini derinlemesine analiz etmek
Dersin Tanımı Ders İçeriği Ders kapsamında ekonomik coğrafya, iktisat ve yenilik coğrafyası gibi disiplinlerden faydalanarak, bilim, teknoloji ve yenilik ve bunların kentsel ve bölgesel gelişmeye olan etkileri konusunda başlıca teorik yaklaşımlar ve tarihi veriler sunulmakta ve tartışılmakta, gelişmiş ülkelerde ve Türkiye’de uygulanan BTY politikaları incelenmekte ve değerlendirilmekte, BTY ve mekânsal ekonomik gelişmeye ilişkin makro ve kentsel/bölgesel ölçekte yürütülecek araştırmaların tasarımına yönelik belli başlı yaklaşımlar ve metodlar hakkında bilgi sunulmaktadır.
Dersin Çıktıları 1 BTY ve mekânsal gelişmeye olan etkileri konusunda bilgi
2 BTY politikaları ve bunların etkileri konusunda araştırma yapma becerisi ve yetkinliği
3 Farklı ülkelerdeki BTY politikalarını kıyaslama ve değerlendirme yetkinliği
4 Farklı teknoloji bileşenleri hakkında bilgi
5 BTY konusunda uygulanan mekânsal müdahaleler ve planlama yaklaşımları konusunda bilgi
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1 Niosi, J. (2010). Building National and Regional Innovation Systems: Institutions for Economic Development: Edward Elgar Publishing Limited.
Diğer Referanslar 1 Niosi, J. (2010). Building National and Regional Innovation Systems: Institutions for Economic Development: Edward Elgar Publishing Limited.
2 Hall, B. H., & Rosenberg, N. (2010). Handbook of the Economics of Innovation: Elsevier Science.
3 Niosi, J. (2010). Building National and Regional Innovation Systems: Institutions for Economic Development: Edward Elgar Publishing Limited.
4 Porter, M. E. (2011). Competitive Advantage of Nations: Creating and Sustaining Superior Performance: Free Press.
5 Stokes, D. E. (1997). Pasteur's Quadrant: Basic Science and Technological Innovation: Brookings Institution Press.
6 White, M., & Bruton, G. (2010). The Management of Technology and Innovation: A Strategic Approach: Cengage Learning.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021