Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / KIM 515E - Kuantum Kimyası
 

KIM 515E - Kuantum Kimyası

Dersin Amaçları

Kuantum mekaniğin temel prensiplerinin öğretilmesi,

Basit sistemlerin kuantum mekaniksel davranıslarının (kutudaki parçacık, katı dönücü, harmonic osilatör) açıklanması,

Approximation metodlarının öğrenilmesi ve basit sistemlere uygulanması,

Kuantum mekanik prensipler ve molekül spektroskopisi arasındaki iliskinin öğretilmesi

Çok elektronlu atomlar ve moleküllerin elektronik ve yapısal özelliklerinin kuantum mekaniksel olarak incelenmesi

Dersin Tanımı

Klasik mekaniğin açıklayamadığı deneyler ve kuantum mekaniğin doğusu, zamana bağlı ve zamandan bağımsız Schrödinger denklemi, Belirsizlik Prensibi, Bohr Atom Modeli, Serbest, tek boyutlu ve üç boyutlu kutudaki tanecik, harmonik osilatör, katı dönücü ve küresel harmonik, H-atomu, Varyasyon, Pertürbasyon, Çok elektronlu atomlar-He örneği, Dki atomlu moleküller, Hückel ve Genisletilmis Hückel, SCF-LCAOMO Metodu konuları bu ders kapsamında öğretilecektir.

Koordinatörleri
Nurcan Tüzün
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024