Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / HGP 504 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Moda ve Hazır Giy.Per.Sat.Alma
İngilizce Retail Buying in Fashion and Apparel
Dersin Kodu
HGP 504 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 4 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Emel Önder Karaoğlu
Dersin Amaçları Bu ders, moda ve hazırgiyim perakende endüstrisinde satın alma konularda genel bir görüş kazandırır. Ders amaçları aşağıdaki gibidir:
1. Moda ve hazır giyim perakende endüstrisindeki pazar uzmanları, yerel satın alma ofisleri ve satın almacıların değerlendirilmesinde önemli kavramlar hakkında genel görüş kazandırmak
2. Moda ve hazır giyim perakende endüstrisinde ürün ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, satın alma planı oluşturulması ve perakendeci etiketi programlarının geliştirilmesi hakkında bilgi vermek
3. Moda ve hazır giyim perakende ürünlerinin iç piyasadan, toptancılardan, yabancı pazarlardan ve internet üzerinden satın alma prensiplerini tanıtmak
4. Satın alma görüşmeleri, satın almacıların sorumlulukları hakkında genel bir kavrayış geliştirmek
Dersin Tanımı Moda ve hazır giyim perakende endüstrisinde satın alma. Perakende satın almacılarının rolü ve sorumlulukları. Perakende satın alma organizasyonları ve faaliyetleri. Perakende matematiği. Moda ve hazır giyim perakende pazarında ürün ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, satın alma planlarının oluşturulması. Satın alma süreci. Satın alma iletişimi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıda belirtilen bilgi ve becerileri kazanacaktır:
I. Moda ve hazır giyim perakende endüstrisindeki pazar uzmanları, yerel satın alma ofisleri ve satın almacıları değerlendirebilme becerisi
II. Urun ihtiyaçlarını belirlemesi ve satın alma planı becerisi
III. Perakendeci etiket programlarını düzenleme becerisi
IV. İç piyasadan, toptancılardan, yabancı pazarlardan ve internet üzerinden satın alma prensipleri hakkında genel bilgi
V. Satın alma görüşmeleri yapabilme becerisi
VI. Satın almacıların sorumlulukları hakkında genel bilgi
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Clodfelter, R. (2015).Retail Buying: from basics to fashions, 5th Ed., Fairchild Publications Inc., New York, 2015.
Diğer Referanslar Diamond, J., Pintel, G., (2008). Retail Buying-8th edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
Donnellan, J., Merchandise Buying and Management, 4th Ed., Fairchild Books, Bloomsburry Publishing Inc., New York, 2014.
Jacobsen, ML. (2011).The art of retail buying: An Insider's Guide to the Best Practices from the Industry. John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd.
Varley, R. (2014). Retail Product Management, Third Edition, by Routledge, NY, USA.
Tepper, BK (2014). Mathematics for Retail Buying, 7th Ed., Fairchild Books, Bloomsburry Publishing Inc., New York,.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022