Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / PYY 610E - Yapım Projelerinin Yönetiminde Enformasyon Sistemleri
 

PYY 610E - Yapım Projelerinin Yönetiminde Enformasyon Sistemleri

Dersin Amaçları

1. Inşaat sektöründe ihtiyaç duyulan enformasyonun yönetilmesi için gereken güncel araç ve yaklaşımların öğrenilmesini sağlama,
2. Inşaat sektöründeki her tür organizasyonun enformasyon gereksinimini analiz ve değerlendirme becerisini kazandırmak,
3. Bilişim profesyonelleriyle iletişim için ihtiyaç duyulan temel terim, kavram ve enformasyon sistemi geliştirme sürecine ilişkin araç ve süreçlerin öğrenilmesini sağlamak,
4. Inşaat sektöründeki organizasyonların ihtiyaç duyduğu enformasyon sistemlerinin analiz, tasarım, geliştirme ve uygulama süreçlerinin esaslarını anlama ve gerçekleştirebilme becerilerini kazandırmak.

Dersin Tanımı

Enformasyon sistemi temel kavram ve bileşenleri, iki ve üç katmanlı mimariler, sistem modelleme kavramı, enformasyon sistemi modelleme dilleri, ürün, süreç ve proje modelleri, uygulama ve referans modelleri, enformasyon standartlaştırma çalışmaları, inşaat sektörüne yönelik bütünleşik enformasyon sistemi çözümleri, veri işleme, ofis otomasyon, karar destek, yönetim enformasyon ve uzman sistemler, Veritabanı mimarileri, ilişkisel veritabanı yapısı, sistem analizi ve model geliştirme

Koordinatörleri
Alaattin Kanoğlu
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022