Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / EUT 361E - Tasarımda Çağdaş Konular
 

EUT 361E - Tasarımda Çağdaş Konular

Dersin Amaçları

1. Öğrencileri yakın geçmişte yapılan tasarım projeleri örneklerini teorik bir çerçeve ile ilişkilendirerek sunarak tasarımda eleştirel bakış açıları hakkında bilgilendirmek.
2. Öğrencileri 20.yy’da kültürel üretimin eleştirel irdelemesinde kullanılan teoriler konusunda bilgilendirmek.
3. Yukarıda bahsedilen teoriler ve tasarım uygulamaları arasında okumalar sayesinde bağlantı kurmak.

Dersin Tanımı

Eleştirel teori için giriş; Walter Benjamin ve seri üretimin kültürel üretime ve çevresine etkisi; Tasarım ve modernist ideoloji; Tasarım ve post-modern ideoloji; Post-modernizm sonrasında yaygınlaşan tasarım yaklaşımları; Sosyal inovasyon için tasarım; Katılımcılık ve proje örnekleri; Tasarım olarak gündelik pratikler ve proje örnekleri; Sorgulayıcı tasarım ve proje örnekleri; Simulasyon ve simulacranın tasarıma etkisi; Cyborg manifesto ve tasarıma etkisi; Mobil barınma için tasarım ve proje örnekleri; Proje örnekleriyle psikanaliz ve tasarlanan nesneler; Eleştirel Tasarım ve proje örnekleri, geleceğe yönelik tartışma.

Koordinatörleri
Çiğdem Kaya
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024