Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / EUT 555E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Tasarım Araştırmalarında Görselleştirme
İngilizce Visualization in Desig.Resear.
Dersin Kodu
EUT 555E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Fatma Pınar Özemir
Dersin Amaçları Analog ve dijital araçların kullanımının araştırma verilerinin ve sonuçlarının elde edilmesinde ve sunumunda görselleştirmenin yarattığı çeşitliliği deneyimlemek.
2 Görselleştirmeyi bir araştırma yöntemi olarak kullanabilmek.
3 Tasarım araştırmalarında nitel ve nice veriler için farklı görselleştirme yollarını aramak.
4 Araştırma projesi ve ilgili tüm baskı malzemeleri için bir görsel kimlik oluşturmak.
Dersin Tanımı Tasarım Arastırmalarında görsellestirme tekniklerileri ile ilgili pratik ve teorik giris. Görsellestirme için farklı araçları kullanma pratikleri: çizimler (nesnel/ analitik,anlamlı) semalar, konsept ve zihin haritaları, infografikler, akıs semaları, storyboard, matriksler, ağ ekranları vb. Tasarım arastırmalarında görsellestirme ve temsiliyet. Tasarım arastırmalarında görsellestirmede anlam (Görsel anlatılar, Görsel örüntüler). Görsel Dsaretlendirme. Arastırma süreçlerini ve sonuçlarını görsellestirmede sayısal araç uygulamaları. Veri Görsellestirmesi.
Dersin Çıktıları 1 Görselleştirme deneyiminin kullanımı ile tasarım araştırması sürecindeki kavramları dışsallaştırma ve görünür kılma.
2 Çeşitli görselleştirme tekniklerini kullanarak araştırmalarını yapılandırmada ve araştırma sonuçlarını sunma
3 Çeşitli görselleştirme çalışmaları ile tasarım araştırması sürecine özgü muğlaklıkları görme, anlama ve düzenleme.
4 Tasarım araştırmasında kavramsallaştırma ve görselleştirme için dijital teknolojileri bir görselleştirme ve veri sunma aracı olarak kullanma.
5 Yaratılan konseptleri sentezleyebilen, görsel ve sözel sunum teknikleri uygulamaları ile etkili sunumlar hazırlama
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021