Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 182E - Geomatik Projesi 1
 

GEO 182E - Geomatik Projesi 1

Dersin Amaçları

Kullanılacak Alet ve Donanımın Kontrol ve Düzenlenmesi(Teodolit, Otomatik
Nivo, Uzaklık Ölçer, Presizyonlu Nivo),
? Total Station ile Kapalı/Bağlı Poligon Güzergâhı Tasarım, Ölçme ve Hesabı,
? Detay Alımı (Elektronik Takeometri (Otomatik kodlama), klasik takeometri(10-
15 nokta))
? Geometrik Nivelman,
? Trigonometrik Nivelman,
? Alan Hesapları,
? Proje ve ilgili çalışmaların tümünün raporlanması ve sunumu,
? Çizim (elle klasik ve yazılım kullanarak)
konu ve uygulamalarında öğrencileri meslek yaşamına hazırlamaktır.

Dersin Tanımı

Öğrencilerin iki yarıyıl boyunca edinmiş oldukları temel ölçme bilgi ve becerilerinin
tümünü bir araya getirerek ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve ekip
olarak uygulamalarını sağlayacak bir derstir

Koordinatörleri
Himmet Karaman
Mehmet Ufuk Özerman
Mustafa Yanalak
Nebiye Musaoğlu
Şinasi Kaya
Ahmet Özgür Doğru
Hayri Hakan Denli
Gaye Onursal Denli
Uğur Algancı
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2019