Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / KET 511 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kentsel Tasarım Projesi I
İngilizce Urban Design Project I
Dersin Kodu
KET 511 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
6 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ceyda Sungur
Dersin Amaçları Geliştirilecek bir kentsel alanda doğal yapının, sosyal ve ekonomik niteliklerin geleceğe dönük olarak planlanması ve tasarlanması için kuramsal, teknik ve mesleki bilgilerin kullanılması.Oluşturulacak planlama ve tasarım kararlarının seçenekli olarak tartışılması ve teknik olarak ifadelendirilmesi amaçlanmaktadır
Dersin Tanımı Çeşitli işlevleri içeren yeni bir yerleşme alanında yapısal, sosyal, ekonomik, kültürel niteliklerin ve fiziksel çevre -yerleşme dokusu ilişkilerinin belirlenmesi. Arazi kullanımı, ulaşım sistemi, yapı düzeni ve diğer ilişkilerin çözümlenmesi. Yerleşme dokusunu oluşturan diğer öğelerin ve öğeler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi. Çağdaş ve geleceğe dönük olarak tasarlanan yerleşme düzeninin kurgusunun iki ve üç boyutlu tekniklerle ifadesi.
Dersin Çıktıları Kentsel tasarım becerisinin geliştirilmesi
Disiplinlerarası takım çalışması becerisi
Kentsel tasarım konusunda mesleki yetkinlik ve etik değerleri kazanma
Kentsel tasarım konusunda strateji geliştirebilme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Alex Krieger And William S. Saunders, (Editors), (2009), Urban Design, Imprint Minneapolis : University Of Minnesota Press,
Allen, J., Massey, D., Pryke, M., (1999), Understanding Cities-Unsettling Cities, The Open University.
Eberly, D., (1994), Future By Design, New Society Pub., Philadelphia.
Lang, J., (1996), Urban Design, The American Experience, The Urban Design, Designing Process.
Lowe, M.D., (1992), Shaping Cities, Worldwatch Institute, New-York.
Moughtin, C., (1992), Urban Design, Jordan Hill, Oxford.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020