Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 201 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kartografya I
İngilizce Cartography I
Dersin Kodu
GEO 201 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Nesibe Necla Uluğtekin
Dersin Amaçları Kartografyanın kuramsal bilgilerini kullanarak öncelikle temel topografik haritalar olmak üzere her türlü harita tasarımı, üretimi ve kullanılması konusunda öğrenciye temel bilgileri ve bu bilgiler üzerinden somut uygulamalar gerçekleştirmelerini sağlamak, öğrencilerin mekân ile harita arasındaki ilişkiyi kullanarak eleştirel düşüncesini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin Tanımı Topografik ve tematik harita tasarımı için gerekli (harita objelerin sınıflandırılması, genelleştirilmesi, işaretleştirilmesi vb. konusunda) temel kartografik kuralların ele alınıp işlendiği bir derstir. Tüm bunlara ek olarak internet, ekran, kağıt gibi farklı ortamlardaki harita tasarımı konusunda kuramsal bilgileri vererek, üretilmiş haritalar üzerine tartışma (harita eleştirme/değerlendirme) fırsatı yaratmaktadır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1. Kartografya ve harita elamanlarına ilişkin kavramlara geniş çapta hakimdir.
2. Kartografik tasarım ilkelerini tarif eder ve Kartografik tasarıma etki eden faktörleri değerlendirir.
3. Tematik ve topografik haritaların kartografik tasarımına karar verir.
4. Amaca ve ölçeğe uygun tematik ve topografik harita üretimi için, genelleştirme seviyesine karar verir.
5. Mesleki standartlarda bir harita üretiminde ulusal mesleki standartları (BÖHHBÜY) kullanarak obje gösterimlerini seçer.
6. İyi bir haritada olması gereken özelliklere karar verir, haritanın diğer kartografik özelliklerini yorumlar.
7. Haritalar üzerinden kartometrik uygulamalar yapar ve sonuçları yorumlar.
8. Haritanın görsel (grafik) iletişim gücünü teorik olarak kavrar ve açıklar.
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Ders notları ve yansı sunumu
Diğer Referanslar HKMO, Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği, 2005
Kütüphane Çalışması
Literature Search
Semiology of Graphics: Diagrams, Networks, Maps (2011A) J. Bertin (translated by W.J. Berg). ESRI Press, Redlands, California.
Cartography: Visualization of Spatial Data (1996) M.J. Kraak, F.J. Ormeling. Longman, England.
Map Use : Reading and Analysis (2009) A.J.Kimerling, A.R. Buckley, P.C. Muehrcke, J.O. Muehrcke. ESRI Press Academic, Redlands, California.
Thematic Cartography and Visualization (1999) T.A. Slocum. Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey 07458.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020