Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 213E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Konum Belirleme Yöntem ve Sistemleri
İngilizce Positioning Method and Systems
Dersin Kodu
GEO 213E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
2 1 2 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Rahmi Nurhan Çelik
Rahmi Nurhan Çelik
Dersin Amaçları Bu dersin amacı öğrencilerin,
- GNSS genel hatları ile anlaması (GPS, Galileo, GLONASS nedir, Uzay-KontrolKullanıcı
bölümleri, Alıcı ve Anten tipleri)
- GNSS temel bileşenleri (Koordinat sistemi, Datumu, Yörünge, Sinyal, Zaman,
Atmosfer, İyonosfer vb.)
- GNSS temel teorisi (Tamsayı belirsizliği, ikili ve üçlü farklar, Cycle Slip belirleme,
Kestirme hesapları vb) ve konum belirleme (Mutlak-PDOP ve GDOP vb bilgilerin
anlaşılması ve Rölatif-Statik, Kinematik ve Gerçek zamanlı Kinematik (RTK, DGPS
ve CORS))
- GNSS etkileyen hata kaynakları ve giderilmesi, Presizyon ve Doğruluk
- GNSS ile ölçmeler (Konum ve Yükseklik, C1, C2 ve C3 vb.)
- GNSS verilerinin değerlendirilmesi
- GNSS dışında var olan uydu-uzay bazlı yöntem ve sistemler (VLBI, SLR, LLR, DORIS
vb)
bilgi ve becerilerinin Geomatik Mühendisliği çalışmaları açısından kazandırılmasını
sağlayacaktır.
Dersin Tanımı GNSS (Küresel konumlama sistemleri) kullanılarak nokta konumlarının üretilmesi
ile ilgili ölçme ve hesapların ulusal (Yönetmelikler, TSE ve Yönergeler) ve
uluslararası (ISO, AB Normları ve Direktifleri) standartlara uygun olarak
yapılmasını konu edinmiş bir derstir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1 Uydu bazlı ölçme yöntemlerini tanımlar ve konum ve yükseklik belirleme için beceriyle
kullanır
2 GNSS ile konum belirleme yöntemlerini anlar, temel bileşenlerini hesaplar ve kalite
bilgisiyle birlikte üretim yapar
3 GNSS ile konum belirleme yöntemlerini kalitesine (doğruluk, presizyon) ve maliyetine
(optimize ederek) göre derecelendirir
4 GNSS ile yüksekliğe ilişkin ham ölçme verisini sayısal olarak yönetmeliklere uygun olarak
üretir
5 GNSS ile yükseklik belirleme yöntemlerini içselleştirir ve kalite bilgisiyle birlikte üretim
yapar
6 GNSS ile yükseklik belirleme yöntemlerini kalitesine (doğruluk, presizyon) ve maliyetine
(optimize ederek) göre derecelendirir
7 Arazide Üretim Süreçlerini organize eder (Alet Seçimi, Ölçme Yöntemi Seçimi,
Değerlendirme Yöntemi Seçimi, Sonuçların Raporlanması ve Sunumu)
8 Ulusal ve Uluslararası standartlarına (BÖHHBÜY’ye ve ISOTC211) uygun üretimler (GNSS
ile koordinat, konum hataları vb. ) için uygun veri platformunu seçer
Önkoşullar GEO 103/103E Temel Ölçme Bilgisi
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020