Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / UUM 535E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mühendislik Matematiği 2017
İngilizce Engineering Mathematics
Dersin Kodu
UUM 535E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mehmet Şahin
Dersin Amaçları Yüksek lisans öğrencilerini lineer sistem ve kompleks analiz yöntemlerinin mühendislik alanındaki uygulamalarına yönlendirmek.
Dersin Tanımı Vektor ve vektor uzayları; Matris gösterimleri ve linear denklem sistemleri; Özdeğer problemleri; Spektral ayrışma; Karakteristik ve minimal polinomlar; İç çarpım uzayları ve ortogonolite; Ortogonal ve Hermityen matrisler; Hilbert uzayları; Fourier serileri ve Fourier transformları; Laplace transformları; Kompleks fonksiyonlarda limit, süreklilik ve türevlenebilirlik; Cauchy-Riemann denklemleri; Kompleks integrasyon ve Cauchy teoremi; Taylor ve Laurent serileri; Kalanlar teoremi; Konform dönüşümler ve sınır değer problemlerine uygulamaları; Vektor didderensiyel ve integral hesaplamalar; Sayısal mathematik.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans/doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
1. Temel vektor ve matris islemlerini kavrar
2. Verilen bir matrisi kanonik forma dönüştürebilir
3. Verilen bir matrisin öz değerlerini ve öz vektörlerini hesaplayabilir
4. Periyodik bir foksiyona Fourier serisine açabilir ve Fourier transformasyonu kullanabilir
5. Laplace transformasyonu kullanabilir
6. Bir eğri boyunca kompleks integralleri hesaplayabilir
7. Sınır değer problemleri için konfom transformasyondan faydalanabilir
8. Gauss divergence teormini, Stokes’ teoremini ve Green theoremini kullanabilir
9. Mühendislik problemlerinde sayısal yöntemleri uygulayabilir
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı • A. Jeffrey, Advanced Engineering Mathematics. Harcourt/Academic Press, 2002.
• R. W. Brockett, Finite Dimensional Linear Systems. Wiley, 1970.
• R. A. Silverman, Introductory Complex Analysis. Dover, 1972.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022