Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 209E - Taşınmaz Mal Hukuku / Real Estate's Law
 

GEO 209E - Taşınmaz Mal Hukuku / Real Estate's Law

Dersin Amaçları

Bu derste, öğrencilere Medeni Hukuk sistemi hakkında temel bilgiler ve medeni hukukun taşınmaz mal kavramına yaklaşımı edindirilecektir. Ayrıca birlikte mülkiyet hakkı ve taşınmaz mal mülkiyeti kavramları açıklanarak, taşınmaz mal yükümlülüğü, rehini, kat mülkiyeti, miras, mirasçılık ve mirasın intikali konularında öğrenci taşınmaz mal mevzuatına hâkim olacak ve tapu sicil sistemi ve bu hususta temel uygulamaları gerçekleştirebilecektir.

Dersin Tanımı

Medeni Hukuk Sistemi, Medeni Hukukun Taşınmaz Mal Kavramına Yaklaşımı, Kişi Kavramı ve Kişi Türleri, Mülkiyet Hakkı ve Taşınmaz Mal Mülkiyeti, Zilyetlik, Tapu Sicili ve Sicil Sistemi, Taşınmaz Mal Yükümlülüğü, Taşınmaz Mal Rehini, Kat Mülkiyeti, Miras, Mirasçılık ve Mirasın İntikali konularını içeren bir hukuk dersidir.

Koordinatörleri
Tahsin Yomralıoğlu
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024