Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 207E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İş Hukuku,İşçi Sağl.&İş Güv.
İngilizce Labor Law,Occupati.Health&Saf.
Dersin Kodu
GEO 207E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Hasan Hakan Yavaşoğlu
Dersin Amaçları Dersin amacı;1. Öğrencilerimizin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasa ve yönetmeliklerinöngördüğü yükümlülükleri ve standartları taşıyacak özelliklerledonatılması,2. Onlara görev yapacakları kurumda ya da işyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğiorganizasyonlarını kurma/yer alma/yönetme becerisikazandırılması
Dersin Tanımı Geomatik Mühendisleri için işçi sağlığı ve iş güvenliği (ISIG) kavramları, önemi, bileşenleri,yasa, Yönetmelik, ilgilimevzuatvestandartlarhakkındabilgiverilmesi,gençmühendisadaylarındabirgüvenlik kültürü oluşturulması, iş kazaları nedenleri ve önlemleri konularında bilgilendirilmesi, sorumlulukve yükümlülüklerhakkındabirfarkındalıkyaratılarakbireyselvekurumsalgörevalanlarınıntanımlanmasına çalışılacaktır
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayanöğrenciler;1)Geomatik mühendisliği hizmet alanı içerisinde mesleki etik sorumluluk bilinci ile işyerlerindeişçi sağlığı ve iş güvenliğinin gerektirdiği yasal ve insani sistem ve organizasyonlarıkurma/yer alma/yönetme becerisine sahipolacaklardır.2)Başta kendileri olmak üzere, birlikte çalıştıkları meslektaşlarının, işçilerinin sağlıklı ve güvenlibir çalışma ortamında hizmet verebilmeleri için gerekli koşulların ve önlemlerin alınmasıve uygulanması konularında bilinçlidavranacaklardır
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024