Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / EUT 501E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Tasarım Araştırma Yöntemleri
İngilizce Design Research Methods
Dersin Kodu
EUT 501E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Şebnem Timur
Dersin Amaçları 1. Bilimsel araştırmanın nitelikleri hakkında bilgi kazandırılması
2. Bilimsel araştırma yöntemleri hakkında bilgi kazandırılması
3. Araştırma sorusu-araştırma yöntemi ilişkisi hakkında kavrayış sağlanması.
4. Bilimsel araştırma önerisi geliştirebilme yetisinin kazandırılması.
Dersin Tanımı Araştırmanın tanımı: Fen Bilimleri geleneğinde araştırma, Sosyal Bilimler geleneğinde araştırma, tasarım araştırması. Bilimsel araştırmanın nitelikleri. Tasarım araştırmalarının tarihçesi.Araştırma yaklaşımları: Nicel araştırma tasarımları, nitel araştırma tasarımları, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin karşılaştırılması. Nicel araştırmanın doğası, çeşitleri ve konuları. Nicel araştırma tasarımı, veri toplama ve veri analizi. Araştırma problemi tanımlama yolları. Kütüphane kaynaklarının kullanımı ve literatür araştırması. Nitel Araştırma Modülü: Nitel araştırmaya giriş, veri toplama yöntemleri ve analizi. Gözlem. Görüşme. Vaka Çalışması Yöntemi. Etnografi, Historiography, Eylem Araştırması, Protokol Analizi.
Dersin Çıktıları 1. Bilimsel araştırmaları diğer araştırmalardan ayıran nitelikler
2. Bilimsel araştırma yöntemleri
3. Araştırma sorusuna bağlı olarak araştırma yöntemi seçmek
4. Bilimsel bir araştırma önerisi geliştirme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023