Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 516 - Şehir Bölge Planlamada CBS
 

GEO 516 - Şehir Bölge Planlamada CBS

Dersin Amaçları

i) Planlama ve bilgi ilişkisi.
ii) Şehir ve bölge planlaması, izlenmesi ve mevcut durum değerlendirmesinde kullanılan veri tipleri ve bu verilerin bir sistem içine entegrasyonu.
iii) Uzaktan algılama ve CBS entegrasyonunun gerçekleştirilmesi.
iv) Şehir ve bölge planlamada CBS entegre çalışmalarından örnek uygulamalar ve projeler.

Dersin Tanımı

Plan ve bilgi ilişkisi/Planlama-coğrafi bilgi sistemleri/Planlamada, mevcut durum değerlendirmesinde ve geleceğe dönük projeksiyonda spektral, uzaysal ve zamansal özelliklerine göre uydu verilerinin bir veri kaynağı olarak kullanılması/Uydu görüntü verileri ve çözünürlük-ölçek ilişkisi/Uydu görüntülerinden tematik bilgi çıkartılması ve güncelleştirme için kullanılan uzaktan algılama yöntemleri/Şehir analizlerinin yapılması, büyüme yönlerinin ve büyüklüklerinin belirlenmesi/Mevcut durum değerlendirilmesi, mekansal şehir ve bölge planları/Veri yapısı, veri analizi ve proje tasarımı/Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri entegrasyonu/Şehir planlamada coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları.

Koordinatörleri
Çiğdem Göksel
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023