Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 209 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Taşınmaz Hukuku
İngilizce Real Estate’s Law
Dersin Kodu
GEO 209 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mustafa Yanalak
Mustafa Yanalak
Dersin Amaçları Bu derste, öğrencilere Medeni Hukuk sistemi hakkında temel bilgiler ve medeni hukukun taşınmaz mal kavramına yaklaşımı edindirilecektir. Ayrıca birlikte mülkiyet hakkı ve taşınmaz mal mülkiyeti kavramları açıklanarak, taşınmaz mal
yükümlülüğü, rehini, kat mülkiyeti, miras, mirasçılık ve mirasın intikali
konularında öğrenci taşınmaz mal mevzuatına hâkim olacak ve tapu sicil sistemi
ve bu hususta temel uygulamaları gerçekleştirebilecektir.
Dersin Tanımı Medeni Hukuk Sistemi, Medeni Hukukun Taşınmaz Mal Kavramına Yaklaşımı, Kişi Kavramı ve Kişi Türleri, Mülkiyet Hakkı ve Taşınmaz Mal Mülkiyeti, Zilyetlik, Tapu Sicili ve Sicil Sistemi, Taşınmaz Mal Yükümlülüğü, Taşınmaz Mal Rehini, Kat Mülkiyeti, Miras, Mirasçılık ve Mirasın İntikali konularını içeren bir hukuk dersidir.
Dersin Çıktıları 1 Hukuk kavramı ile sosyal hayatı düzenleyen kurallar arasındaki ilişkiyi açıklar.
2 Eşya hukuku konusunu oluşturan ayni (nesnel) haklar ve şahsi hakları açıklar.
3 Mülkiyet ve zilyetlik kavramları arasındaki ilişkiyi kurar.
4 Mülkiyet hakkının edinme şekilleri, kullanımı ve kısıtlama kurallarına hakimolur.
5 Tapu kayıtları ve tapu sicili ilkelerini açıklar. Yapılan işlemleri yorumlar, idariya da teknik mevzuata uygunluğu anlamında değerlendirir.
6 Kat mülkiyeti mevzuatını açıklar. Kat mülkiyeti kurulmasını planlar ve tesciliniuygular.
7 Miras hukukuna ilişkin mevzuatı anlamıştır. Miras paylarının hesabını, intikalve iktisap işlemlerini yapar.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı ? Karagöz, M., “Haritacılıkta Taşınmaz Hukuku”, TMMOB Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odası, Ankara, 2016.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022