Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 317 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Hafta Konular İlgili DÖÇ
1 Modelleme Kavramına Giriş, Arazi Modelleme Kavramı ve çeşitleri (SAM, SYM vb.), 1
2 Arazi Modelleme Amaçlı Ölçme Tasarımı 2
3 Veri Yapıları(vektör->TIN, raster->grid),
Veri Elde Etme Çeşitleri(var olan kaynaklardan (…….) veya doğrudan (yersel, uydu altimetresi, Lidar, vb.)) 3,4
4 Üçgenleme (Temelleri, oluşturulması, düzenlenmesi ve düzeltilmesi) 4
5 Üçgenleme (devam) 4
6 Enterpolasyon ve extrapolasyon 4
7 Arazi Modelinin İşlenmesi ve Görselleştirilmesi (yazılımlar ve genel özellikleri, eşyükseklik eğrileri, kesitler, üç boyutlu gösterimler, yüzey kaplama, perspektif, animasyon, sanal gerçeklik uygulamaları->araç, uçak vb., kesitler üzerinde temel tasarım ve hesaplama, görüş araştırması, 5
8 Arazi Modelinin İşlenmesi ve Görselleştirilmesi (devam) 5
9 Arazi Modelinin İşlenmesi ve Görselleştirilmesi (devam) 5
10 Plankote, model üzerinde hacim hesabının temelleri ve değişik hacim hesabı uygulamaları(yüzeyler arası, kesitlerle, prizmatik, vb), 5, 6
11 Yüzey analizleri (bakı üretimi, eğim ve eğrilik analizi->gradient, vb.) 5,6
12 Afet yönetimine yönelik uygulamalar (hidrolojik, tsunami, sel, toprak kayması, çığ, drenaj analizi, vb.), 6
13 Afet yönetimine yönelik uygulamalar (devam) 6
14 Sayısal arazi modellerinde ve ürünlerinde doğruluk kavramları ve analizleri 7
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020