Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 202 - Dünya Tarihi
 

ITB 202 - Dünya Tarihi

Dersin Amaçları

7. Yüzyıldan itibaren başlayarak, bilhassa ikinci bin yılda dünyanın farklı coğrafyalarında insanlık tarihine yön vermiş toplumların siyasi, toplumsal ve ekonomik örgütlenmelerinde ve devlet yapıları arasındaki benzerlik ve farklılıkları ve bunların nedenlerini analiz etmek;
Toplum ve devletlerin yükseliş ve çöküş dinamiklerini karşılaştırmalı olarak analiz etmek
Medeniyetlerin karşılaştıkları problemleri aşmak amacıyla gösterdikleri kültürel, sosyal, teknolojik yaratıcılıklar ve birbirleriyle girdikleri teknolojik ve kültürel alışverişleri incelemek;
Modern toplumların ortaya çıkışını tarihi medeniyetlerin toplumsal analizi ışığında tekrar değerlendirmek.

Dersin Tanımı

Bu derste insanlığın 7. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar yaşadığı süreç kronolojik bir çizgide takip edilecektir. Özellikle ‘erken modern’ konsepti, modernitenin kurucu aktörleri ve süreçleri hem içinde oluştukları hem de geliştirdikleri/değiştirdikleri zihinsel, sosyal, siyasi ve ekonomik yapılarla birlikte ele alınacaktır. Bütün bunlar dünyada genel olarak kabul görmüş Avrupa-merkezci yaklaşımdan mümkün olduğu kadar uzaklaşarak fakat bu yaklaşımı da kavratan bir yöntemle sunulacaktır. Pax-Mongolica (Moğol Barışı), İslam dünyasındaki siyasi parçalanma, Feodalitenin dönüşümü, Rönesans, Avrupa’da din savaşları, Coğrafi keşifler, erken modern dönemde devlet ve toplum, Asya’daki barut imparatorlukları, sanayi devrimi, Fransız devrimi ve milliyetçilik, Rus ve Çin İmparatorlukları, emperyalizm, Dünya Savaşları derste değinilecek konular arasındadır.

Koordinatörleri
Ebubekir Ceylan
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022