Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 206 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Analitik Kimya & Enst Analizi
İngilizce Analytical Chemistry
Dersin Kodu
KIM 206 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - 2
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ayşegül Gölcü
Dersin Amaçları 1.Analitik kimyanın önemli prensiplerinde sağlam bir temel oluşturmak
(Course Objectives) 2.Deneysel verilerin doğruluk ve kesinliklerinin değerlendirilmesini geliştirmek
3.Pek çok modern analitik kimya tekniklerini tanıtmak
Dersin Tanımı Analitik Kimyaya Giriş ve Genel kavramlar, Kimyasal Analizde Hatalar
(Course Description) Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge ve Elektrolitlerin Etkisi, Karmaşık Sistemlerde
Denge Problemlerinin Çözümü, Gravimetrik Analiz Yöntemleri, Titrimetrik
Yöntemler, Çöktürme Titrimetrisi, Nötralleşme Titrasyonlarının İlkeleri, Kompleks
Oluşum Titrasyonları, Elektrokimyaya Giriş ve Uygulamaları, Spektrokimyasal
Yöntemlere Giriş,
Atomik ve Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi, Moleküler Floresans
Spektroskopisi,
Kromatografik Yöntemlere Giriş, Gaz ve Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020