Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 232 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Organik Kimya II
İngilizce Organic Chemistry II
Dersin Kodu
KIM 232 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
4 4 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü İbrahim Volkan Kumbaracı
Dersin Amaçları 1. Organik kimyanın Temel gruplardan olan karbonil bileşiklerini ve aromatik bileşikleri tanıtmak
2 .Organik Kimyada bir kimyasal reaksiyonları için mekanizma önerisi yapma becerisini kazandırmak
3. Organik molekülleri bir tasarım ürünü olarak ele alıp, sentezleri için yöntemler önerebilme (tasarım-problem çözebilme) Becerilerini kazandırmak
Dersin Tanımı Aldehit ve Ketonlar, Elektrofilik Karbon Atomunda Reaksiyonlar, Karbosilik Asit ve Türevleri, Karbonil Grubunda Nükleofilik Yerdeğiştirme, Enol ve Enolat Gyonları, Halojenleme, Alkilleme ve Kondenzasyon Reaksiyonları, Konjuge Katılma Reaksiyonları, Aminler, Aromatik Bileşikler, Aromatik Elektrofilik ve Nükleofilik Sübstitüsyon Reaksiyonları, Polinükleer Aromatik Hidrokarbonlar, Heterosiklik Bileşikler.
Dersin Çıktıları I. Aldehit ve ketonların sentezler ve reaksiyonları hakkında bilgi sahibi olma,
II. Aldehit ve ketonlardan yeni bileşikler elde etme ,
III. Karboksilli asitlerin sentez ve reaksiyonları hakkında bilgi sahibi olma,
IV. Aminler hakkında bilgi edinme ve edinilen bilgileri kullanma,
V. Aromatik bileşiklerinin özelliklerini tanıma, reaksiyonlarını öğrenme
VI. Aromatik ve alifatik bileşiklerden yeni ürünler sentez edebilme,
VII. Ürün analizi yaparak, ürünün sentezi için gereken başlangıç bileşiklerini bulabilme, tasarım veproblem çözme ,
VIII. Yarıyıl boyunca öğrenilen organik bileşiklerle doğal yaşam-insan biyokimyası arasında paralellikkurabilme, analiz yapabilme becerilerini kazanırlar
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020