Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / FIZ 314E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kuantum Mekaniği I
İngilizce Quantum Mechanics I
Dersin Kodu
FIZ 314E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
4 3 2 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Haluk Özbek
Dersin Amaçları Bu derse kadar öğrenilenlerin dışında doğada deterministik olmayan fiziğin varlığını kavrayarak mikro ve makro evrenler arasında fark olduğunun bilincine varmak; Kuantum mekaniğinin temelinde yatan matematiksel yapı düşünülürse, öğrenicye bu derste farklı matematiksel yöntemlerin fizik kuramlarına nasıl uygulanacağını öğretmek; Klasik mekaniğin açıklayamadığı fiziksel olayların kuantum mekaniği tarafından nasıl başarılı bir şekilde açıklanabildiğinin anlaşılması.
Dersin Tanımı Schrödinger denklemi ve dalga fonksiyonu, Dalga fonksiyonunun istatistiksel yorumu, Normalizasyon, Momentum, Belirsizlik İlkesi, 1-Boyutta Kuantum Mekaniği; Kararlı durumlar, parite, sonsuz kuyu, harmonik salınıcı, serbest parçacık, potansiyel engeli, sonlu potansiyel kuyusu, Kuantum Mekaniğinin Genel Yapısı; lineer cebir (kısa özet), Hilbert uzayı, Operatörler ve matris temsilleri, kuantum mekaniğinin postülatları, durum vektörleri ve beklenen değerlerin zamanla evrimi, enerji-zaman belirsizlik ilkesi, harmonik salınıcı (operatör yöntemi), 3-Boyutta Kuantum Mekaniği; 3-boyuta genelleme, kartezyen koordinatlarda ayrılabilen potansiyeller, serbest parçacık, 3-boyutlu sonsuz kuyu, izotropik harmonik salınıcı, 2-boyutta merkezsel potansiyeller.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
1. Mikro evrene bakışın deterministik olmadığını ve mikro evrene hükmeden esas kuralın belirsizlik
ilkesi olduğunu,
2. Mikro evrende ölçümlerin olasılık karakterli olduğunu, olasılığın kuantum mekaniğinin postülatlarını
sağlayan dalga fonksiyonu ile nasıl hesaplanabilceğini,
3. Kuantum mekaniğinin temel denklemi ve postülatı olan Schrödinger denklemini
4. 1-boyutlu sistemlerde kuantum mekaniğinin kavramlarıyla hesap yapmayı
5. Kuantum mekaniğinin genel matematiksel yapısını
6. 3-boyutlu sistemlerde kartezyen koordinatlarda Schrödinger denkleminin nasıl çözüleceğini
öğrenmiş olacaklardır.
Önkoşullar (FIZ 252 MIN DD
veya FIZ 252E MIN DD
veya FIZ 313 MIN DD
veya FIZ 313E MIN DD
veya FIZ 201 MIN DD
veya FIZ 201E MIN DD)
ve (MAT 281 MIN DD
veya MAT 281E MIN DD
veya MAT 261 MIN DD
veya MAT 261E MIN DD
veya MAT 210 MIN DD
veya MAT 210E MIN DD)
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021