Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 368 - Matematiksel Modelleme
 

MAT 368 - Matematiksel Modelleme

Dersin Amaçları

Mühendislik, endüstri, bilim ve yaşamın ortak matematiksel yapıdaki problemlerinden bir kaçını ele alarak, bunları birer matematik problemi olarak inceleyip çözümleyebilmenin temel bileşenlerini öğretmek, matematik bilgisini problem modelleme yeteneği ile tamamlamak ve bu çerçevede kullandırarak yetenek kazandırmak..

Dersin Tanımı

Matematik modelleme, ilkeler, boyut ve ölçek. Boyut analizi, Mekanik titreşimler; lineer salınıcı ve lineer olmayan sarkaç. Nüfus artış modelleri; tek türün ayrık modeli, avcı-av modelleri; Lotka-Volterra denklemleri.Trafik akışı modelleri; trafik akımı, trafik yoğunluğu ve korunum yasaları, hız yoğunluk ilişkisi ve trafik yoğunluk dalgaları. Matematiksel epidemiyoloji; Kermack-McKendirck SIR modeli, demografik yapıyı içeren SIR modeli, SIR modelinin karalılık analizi. Hava kalitesinin modellenmesi; adveksiyon denklemi, adveksiyon difüzyon denklemi, çözümler ve kararlılık analizi.
Tümör büyümesinin matematiksel modellenmesi.

Koordinatörleri
Ali Ercengiz
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020