Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 368 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Matematiksel Modelleme
İngilizce Mathematical Modeling
Dersin Kodu
MAT 368 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ali Ercengiz
Dersin Amaçları Mühendislik, endüstri, bilim ve yaşamın ortak matematiksel yapıdaki problemlerinden bir kaçını ele alarak, bunları birer matematik problemi olarak inceleyip çözümleyebilmenin temel bileşenlerini öğretmek, matematik bilgisini problem modelleme yeteneği ile tamamlamak ve bu çerçevede kullandırarak yetenek kazandırmak, bilgisayar benzetimleri ile modellerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak.
Dersin Tanımı İlkeler, ölçek ve Boyut analizi, Mekanik titreşimler; lineer salınıcı ve lineer olmayan sarkaç. Nüfus artış modelleri; tek türün ayrık modeli, avcı-av modelleri; Lotka-Volterra denklemleri. Trafik akışı modelleri; trafik akımı, yoğunluğu ve korunum yasaları, hız yoğunluk ilişkisi ve yoğunluk dalgaları. Matematiksel epidemiyoloji; Kermack-McKendirck SIR modeli, demografik yapıyı içeren SIR modeli, SIR modelinin karalılık analizi. Hava kalitesinin modellenmesi; adveksiyon denklemi, adveksiyon difüzyon denklemi, çözümler ve kararlılık analizi. Tümör büyümesinin matematiksel modellenmesi
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021