Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 203E - Sociology
 

ITB 203E - Sociology

Dersin Amaçları

1. Öğrencileri sosyoloji disiplininin temel teorik yaklaşımları ile tanıştırmak;
2. Öğrencilerin sosyolojinin temel ilgi alanlarına başlangıç seviyesinde hâkim olmalarını sağlamak;
3. Öğrencilerin toplumsal olgu ve sorunları sosyolojik bakış açısıyla ele alabilme yetisinin temellerini oluşturmak;
4. Öğrencilerin yerel ve küresel sorunların karşılaştırmalı analizini yapabilme becerilerini geliştirmek.

Dersin Tanımı

Bu derste öğrenciler modernitenin oluşumuyla ilişkili olarak sosyoloji disiplini ile tanıştırılır. Ders toplumsal dönüşüm, eşitsizlik, yoksulluk, etnisite, toplumsal cinsiyet, sınıf, kürselleşme, devletler, milliyetçilik, yurttaşlık ve kimlikler gibi sosyolojini temel konularını inceler. Bu ders ayrıca Türkiye’nin toplumsal dönüşümü ve sorunlarına özel olarak odaklanır. Türkiye örneği neoliberal ekonomi, kentleşme, milliyetçilik, siyasal kimlikler, yurttaşlık ve etnisite bağlamında dikkate alınır.

Koordinatörleri
Ayşe Serdar
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024