Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 205E - Felsefe
 

ITB 205E - Felsefe

Dersin Amaçları

1. Kuramsal ve kavramsal düşünce yeteneğini geliştirmek.
2. Etkin bir şekilde iletişim kurma ve tartışma yeteneğini geliştirmek.
3. Metin okuma, anlama, araştırma yapma ve yazı yazma becerisini geliştirmek.
4. Felsefenin güncel sorunsallarını toplumsal bağlamı içinde ele alma ve değerlendirme kapasitesini kazandırmak.

Dersin Tanımı

Bu ders, bazı önemli filozofların yazmış oldukları önemli eserlerden belirli uzunluktaki kesitler analiz edilerek, felsefenin temel alanlarını yani metafizik, ontoloji (var olan şeyler nelerdir ve bu şeylerin temel doğası nelerdir?), epistemoloji (neleri nasıl bilebiliriz?) ve etik (iyi nedir ve insan için iyi olmak neyi ifa eder?) düşünce dinamikleri içerisnde tanıtmayı hedeflemektedir.

Koordinatörleri
Gürcan Koçan
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024