Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 104E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Matematik II
İngilizce Mathematics II
Dersin Kodu
MAT 104E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
4 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Seher Melike Aydoğan
Dersin Amaçları 1. Dizilerde, serilerde yakınsaklık kavramlarını ve bunların uygulamalarını
öğretmek.
2. Çok değişkenli fonksiyonlarda kısmi türev ve integral kavramlarını kullanma
becerisi sağlamak.
3. Matematik bilgisini mühendislik problemlerini çözmede kullanabilme becerisi
kazandırmak
Dersin Tanımı Sonsuz Diziler ve Seriler, Kutupsal Koordinatlar, Uzayda Vektörler, Vektör Değerli
Fonksiyonlar, Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Kısmi Türevler, Çok Katlı İntegraller
Dersin Çıktıları I. Dizilerin ve serilerin yakınsaklığını; kuvvet serilerinin yakınsaklık yarıçapını
bulabilir,
II. Bir fonksiyonu Taylor Serisine açabilme ve yapılan hata payını bulabilir,,
III. Üç boyutlu uzayda vektörlerin, vektörel ve skaler çarpımını hesaplayabilme;
doğru, düzlem ve kuadrik yüzey denklemlerini yazabilir,
IV. Kutupsal koordinatlarda düzlem bölgelerin alanlarını ve eğrilerin yay uzunluğu
hesaplayabilir ve vektör değerli fonksiyonlar için limit, süreklilik, ve integral
kavramlarını kullanabilir
V. Çok değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik kavramlarını kullanabilir ; kısmi
türev hesaplayabilir; teğet düzlem, doğrultuya göre türev ve gradiyent bulabilir;
ekstremum problemlerini ikinci türev testi ve Lagrange çarpan metodu ile
çözebilir,
VI. Çok katlı integralleri çözebilir ve alan ve hacim hesabında çok katlı integralleri
kullanabilir,
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Thomas Calculus
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023