Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 202EL / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Fiziksel Kimya Laboratuvarı
İngilizce Physical Chemistry Laboratory
Dersin Kodu
KIM 202EL Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
1 - - 3
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Esma Sezer
Dersin Amaçları 1. Fiziksel kimya laboratuvar becerilerini pekiştirmek.
2. Teorik bilgiyi kullanıp laboratuvarda üretme yeteneği kazandırmak.
3. Fiziksel kimyanın endüstrideki önemini anlatmak.
Dersin Tanımı 1.Saf bir sıvının buhar basıncının sıcaklıkla değişiminin belirlenmesi,
2.Monomoleküler reaksiyon kinetiği; şekerin inversiyon reaksiyonu
3.Refraktometrik ölçüm,
4.Elektroliz uygulamaları
5.Bromür-bromat iyonları arasındaki reaksiyon için aktivasyon enerjisinin belirlenmesi
6.Molar Hacim
7.Çözünürlük yöntemi ile çözünme ısısının belirlenmesi,
8.Yüzey gerilimi ölçümü,
9.Kondüktometrik yöntemle zayıf bir asidin ayrışma sabitinin ve güç çözünen tuzların çözünürlük çarpımının belirlenmesi,
10.Kriyoskopi yöntemi ile molekül ağırlığı,
11.Aseton -İyot reaksiyonunun kinetiğinin incelenmesi
Dersin Çıktıları 1. Fiziksel kimya laboratuvar becerilerini pekiştirmek.
2. Fiziksel kimya laboratuvarında karşılaşılan sorunları çözmek.
3. Teorik ve pratik bilgiyi bir arada kullanıp yorum yapmak.
4. Teorik bilgiyi kullanıp laboratuvarda üretmek.
5. Fiziksel kimyanın endüstrideki önemini anlamak.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar KIM 101 MIN DD veya KIM 101E MIN DD
Diğer
Ders Kitabı Fiziksel Kimya Laboratuvar Kitapçığı
Diğer Referanslar Diğer Fiziksel Kimya Kitapları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020