Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 103 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Matematik I
İngilizce Mathematics I
Dersin Kodu
MAT 103 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
4 6 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Elmkhan Mahmudov
Dersin Amaçları 1. Tek değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev ve integral kavramlarını öğretmek.
2. Türev ve integral kavramlarını uygulamada kullanma becerisi sağlamak.
3. Matematik bilgisini mühendislik problemlerini çözmede kullanabilme becerisi kazandırmak.
Dersin Tanımı Tek Değişkenli Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, Eğri Çizimi, Asimptotlar, İntegral, İntegral Hesabının Temel Teoremi, İntegralin Uygulamaları, Transandan Fonksiyonlar, İntegral Teknikleri, Belirsizlik Şekilleri, L’Hôpital Kuralı, Genelleştirilmiş İntegraller
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci
I. Tek değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik kavramlarıı kullanabilir,ve türev kurallarını kullanarak fonksiyonları türetebilir,
II. Maksimum minimum problemlerini kurabilir ve optimizasyon problemlerini çözebilir,
III. Intgral Hesabın Esas Teoremi’ni kullanarak belirli integral hesaplar ve alan hacim, yüzey alanı, uzunluk hesabını belirli integral yardımıyla çözebilir,
IV. Transandan Fonksiyonlarla işlem yapma ve integral alma tekniklerini uygulama
becerilerini kazanır,
V. Tek değişkenli fonksiyonlarda limit hesaplamak için L’Hôpital kuralını uygular ve genelleştirilmiş İntegrallerin tabiatını belirler ve yakınsak genelleştirimiş integralleri hesaplar .
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Thomas' Calculus (13th Edition), G. B. Thomas, M. D. Weir, J. R. Hass, (2014) Pearson.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020