Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 114L - Genel Kimya II Lab.
 

KIM 114L - Genel Kimya II Lab.

Dersin Amaçları

1. Deney düzeneklerini hazırlama becerisi kazandırmak.
2. Laboratuvarda kullanılan basit laboratuvar aletlerinin kullanılmasını öğretmek.
3. Genel kimya derslerinde öğrenilen bilgilerin laboratuvarda deney yaparak desteklenmesini sağlamak.
4. Bilimsel rapor yazma tekniklerini öğretmek.
5. Deney sonuçlarını yorumlama becerisini kazandırmak.

Dersin Tanımı

1. Asitler, bazlar ve tuzlar
2. Tampon hazırlanması ve tampon kapasitesi
3. Çözünürlük çarpımı sabitinin belirlenmesi
4. 1.Grup ya da Klorür Grubu Katyonlarının Analizi (Ag+ , Pb2+, Hg22+)
5. Grup II: Hidrojen Sülfür Grubu
6. Grup III: Amonyum Sülfür Grubu
7. Grup IV: IV. Grup Katyonları
8. Ortak anyonlar ve tuzlarının tanımlanma reaksiyonları
9. [Co(NH3)5ONO]Cl2 bağlanma izomerinin hazırlanması.

Koordinatörleri
Esin Hamuryudan
İsmail Yılmaz
Mukaddes Özçeşmeci
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021