Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 205 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Organik Kimya
İngilizce Organic Chemistry
Dersin Kodu
KIM 205 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gönül Yapar
Dersin Amaçları 1.Organik kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmektir.
2. Teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermektir.
3. Öğrencilerin organik problemleri çözme becerilerini geliştirmektir.
4. Organik Kimyanın güncel hayatımızdaki önemini anlatmaktır.
5. Öğrencilere, organik kimya problemlerine farklı açı ve boyuttan bakmayı öğretmek
ve mühendislik eğitimi için önemini anlamalarını sağlamaktır
Dersin Tanımı arbon atomu, kimyasal bağlar, Lewis teorisi, hibrit orbitalleri, doymuş hidrokarbonlar,
doymamış hidrokarbonlar, alkenler ve alkinler, alkil halojenürler, alkoller, eterler,
aromatik bileşikler, aldehit ve ketonlar, karboksilli asitler ve türevleri, aminle
Dersin Çıktıları hybrid orbitals, saturated hydrocarbons, unsaturated hydrocarbons, alkyl halides,
alcohols, ethers, aromatic compounds, aldehyde and ketone, carboxylic acids and
derivatives, amines
Önkoşullar KIM101 veya KIM101E den en az DD almak
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1.'' Organic Chemistry'' (Solomons and Fryhle) 7th, Ed. Wiley, 2000.
2. ''Organic Chemistry'' (Paula Yurkanis BRUICE) 5th Edition, 2007.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024